Vlasová
transplantace

Vlasová transplantace - Co to je?

Transplantace vlasů nebo obočí je v dnešní době nejúčinnější metodou pro navrácení a obnovu vzhledu vlasů nebo obočí. Tato metoda se řadí mezi chirurgické zákroky, které může provádět pouze speciálně vyškolený lékař. Jedná se o nápravu stavu androgenní alopecie, vrozených anomálií, stavů po léčbách jiných onemocněních nebo úrazových stavech. Provádí se mužům, ženám i dětem bez rozdílu věku i fototypu. Napomáhá klientům vrátit se k psychické pohodě, spokojenosti a mnohdy i po traumatických zraněních zpět do společenského života.

Tento chirurgický zákrok probíhá v lokální anestezii. Je tedy zcela bezbolestný. Samotné transplantaci předchází vyšetření dermatologem, který provede trichologické vyšetření a může následně doporučit nejdřívější přistoupení k podpůrné léčbě (medikamenty, plazmoterapie PRP, terapie dusíkem) a pomoci tak připravit ideální podmínky pro odběr vlasových štěpů.

Samotná vlasová transplantace nebo obočí probíhá odběrem vlasů, chlupů ze zadní oblasti hlavy, kde vlasové štěpy nesou genetickou informaci zaručující trvalý růst a nejsou tak senzitivní, jako vlasy z horní oblasti hlavy, které jsou velmi senzitivní na derivát testosteronu DHT. Odebrané štěpy upraví speciálně vyškolený tým laborantek a operatér jednotlivé upravené štěpy vsazuje do předem připravených perforací v požadované oblasti, kterou klient ještě před zákrokem spolu s operátorem definuje. Klient odchází po pár hodinách domů a vrací se k běžným činnostem.

Objednejte se na vlasovou transplantaci nebo transplantaci obočí v termínech
3. 8., 4. 8. 2024.

Proč do LM Clinic, a ne za vlasy do ciziny?

LM Clinic je multioborovým pracovištěm, kde je dbáno na zdraví a bezpečnost klienta. Vlasová transplantace se řadí mezi chirurgické zákroky prováděné v lokální anestezii a je nezbytné, aby klient před zákrokem prošel sérií vysoce odborných vyšetření, která minimalizují případné komplikace. Klient může po zákroku docházet na pravidelné kontroly k trichologovi i chirurgovi, kteří zajistí supervizi nad provedeným zákrokem a obdobím hojení. V případě vzniku komplikací nebo dotazů klienta je zajištěna nepřetržitá zdravotní péče 24/7. V tomto klienti spatřují jednu z největších přínosů a výhod oproti transplantaci v zahraničí.

Další předností u transplantací prováděných naším týmem odborníků je zachování přirozené vlasové kontury (linie), kdy nedochází k nadměrnému odběru vlasových štěpů z donerské oblasti na zadní straně hlavy, kdy velmi často dochází k přesunutí výrazné disproporce density mezi zadní a přední částí hlavy (prořídnutí se přesunulo do zadní oblasti hlavy). Při nadměrném odběru štěpů může dojít i k nekrotizaci tkáně odběrové lokality.

Objednejte se na vlasovou transplantaci nebo transplantaci obočí v termínech
3. 8., 4. 8. 2024.

Bezpečná transplantace?

Nespornou výhodnou vlasové transplantace v LM Clinic je propojení multioborového týmu specialistů (dermatologie, chirurgie, plastická chirurgie, interní lékařství, atd.), kteří vždy poskytují náležitou odbornou péči. Od prvního vyšetření dermatologem, který diagnostikuje formu alopecie, nastaví vhodnou terapii před samotným zákrokem a provází klienta po celou dobu rekonvalescence, do doby dosažení požadovaného efektu. Dále si klienta přebírá internista, který provádí předoperační vyšetření, čímž eliminujeme případné riziko komplikací (např. podstoupení zákroku v době kdy klient prodělává infekt, snížení imunitní reakce, nedávné prodělání COVID-19, nebo jiných onemocnění), která by způsobila ohrožení uchycení štěpu a zhoršení zhojení odběrové oblasti.

Jelikož nám nejde pouze o výsledný efekt hustých vlasů, musíme klienta zabezpečit proti komplikacím spojených s jizvou v hlavové části, která může v případě neodborného provedení zákroku způsobit bolesti hlavy, koloidní viditelnou jizvu, či vleklé zdravotní problémy. Pro dosažení perfektního výsledku kombinujeme odbornou péči na nejvyšší úrovni s nejnovějšími technologiemi z oblasti estetické medicíny.

Objednejte se na vlasovou transplantaci nebo transplantaci obočí v termínech
3. 8., 4. 8. 2024.

Výsledný efekt

Klient si sám volí mezi vlasovou transplantací krátkým nebo dlouhým štěpem, jednotlivým odebráním vlasových štěpů nebo provedením jednoho velkého štěpu, který je následně připravený na štěpy jednotlivé. Na základě zvolené metody klient odchází buď s okamžitým vlasovým efektem (dlouhý přenos) nebo s hustě zasázenými krátkými štěpy. Je potřeba počítat s tím, že výsledný efekt nastupuje do 12 měsíců od provedení transplantace. Výsledný efekt je trvalý, protože se přenáší vlasy s genetickou informací trvalého růstu.

Transplantované vlasy podléhají klasickým fázím růstu. Následná péče spočívá v klidovém režimu 48 hodin po zákroku, pouze u dlouhého přenosu je nutný týdenní klidový režimu z důvodu hojení jizvy. Klient se může už druhý den vrátit do pracovního procesu, vyhýbat se musí pouze sauně, soláriu, koupání ve veřejných bazénech. V případě vzniku diskomfortu si klient vezme lék na tišení bolesti (Paralen, Ibalgin, Nurofen). Klient odchází do domácí rekonvalescence ihned po zákroku s možností řídit motorové vozidlo a je vybaven podpůrnou léčbou a vlasovou domácí péčí.

Objednejte se na vlasovou transplantaci nebo transplantaci obočí v termínech
3. 8., 4. 8. 2024.

Vlasy - bezbolestná aplikace - Unikání metoda

Vlasová transplantace je unikátní metoda spočívající v přenosu vlasových folikul z oblasti, kde vlasové folikuly nesou genetickou informaci k jejich trvalému místu. Odebrané folikuly jsou následně po úpravě přeneseny do míst, kde jsou vlasy výrazně citlivější na působení DHT (derivát testosteronu), který vlasové folikuly oslabuje, degeneruje a způsobuje trvalý výpad vlasů. Přenosem vlasových folikul je zajištěn trvalý výsledek vlasové transplantace (obnovení vlasového porostu v požadované oblasti). Vlasová transplantace je vhodná pro může i ženy s androgenním alopecie, ztrátou vlasů po úrazech nebo závažných onemocněních.

Proces vlasové transplantace probíhá v lokálním znecitlivění v řádu několika hodin. Klient musí před samotným zákrokem podstoupit předoperační vyšetření (trichoskopické vyšetření, krevní rozbor), která ho indikují k samotné transplantaci. Klient na vstupní konzultaci s operatérem projde jednotlivé metody vlasové transplantace (FUT, FUE). FUT (Follicular Unit Transplantation) je metoda, kdy se ze zadní části hlavy odebere kožní štěp spolu s vlasy. Odebraný štěp je připraven týmem laborantek na jednotlivé štěpy, které lékař vsazuje do předem připravených a vyznačených perforací. Metodu FUT je možné provést krátkým nebo dlouhým vlasovým přenosem.

Při krátkém transplantu FUT klient odchází se vsazenými folikuly s 3 mm dlouhým vlasem. Klient musí počkat na požadovaný výsledek, než vlasy dorostou do požadované délky. Oproti tomu dlouhý transplantát FUT nabízí klientovi okamžitý požadovaný výsledek (klient odchází s dlouhými vlasy v požadované hustotě).

FUE (Follicular Unit Extraction) je metoda při kterém jsou vlasy klientovy ostříhány na krátko, aby bylo možné přenos dutým vrtáčkem štěp po štěpu a následně vsadit do předem připravených perforací. Při této metodě nevzniká v zadní části hlavy jizva.

Vlasová transplantace je metodou těšící se stále větší oblibě. Pro klienta má nejen estetický, ale i psychologický efekt. Jedná se o metodu bezbolestnou, jejíž výsledek umí klientovi navrátit pocit sebejistoty a sebevědomí.

Objednejte se na vlasovou transplantaci nebo transplantaci obočí v termínech
3. 8., 4. 8. 2024.

Objednání na telefonech:
+420 724 305 995
+420 606 796 059
+420 722 939 120

Máme krátké objednací časy!

Objednání přes formulář

Mám zájem o nezávaznou konzultaci
Chtěl bych se objednat
Souhlasím se zpracováním osobních údajů Udělujete tímto souhlas společnosti LM Clinic s.r.o., se sídlem Na Panský 909, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 14159261, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 361332 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefonní číslo
Chci dostávat novinky e-mailem (maximálně 1x měsíčně)